Citroën Verkaufsunterlagen (Origin.)


Ausgabe

Edition

Spr.

Lang.

S.

P.

Format

Bemerkung

Remarque

Preis

Prix

Modellbeschrieb AX
08/1986
D
32
17x27

20.00
Modellbeschrieb CX
07/1985
D
52
17x27

25.00Couleurs et garnissages
1985Intern
30.00
Couleurs et garnissages 1986Intern 30.00
Couleurs et garnissages 1987Intern 30.00
Couleurs et garnissages 1988Intern 30.00
Couleurs et garnissages 1989Intern 30.00
Couleurs et garnissages 1990Intern 30.00
Couleurs et garnissages 1990Intern 30.00
Couleurs et garnissages 1991-93Intern 30.00Verkäufer Daten alle Modelle
1980
D, F
Ordner
12x16
Intern 15.00
Verkäufer Daten alle Modelle 1981
D, F Ordner
12x16 Intern 15.00
Verkäufer Daten alle Modelle 1982
D, F Ordner
12x16 Intern 15.00
Verkäufer Daten alle Modelle 1983, 84
D, F Ordner
12x16 Intern 15.00
Verkäufer Daten alle Modelle 1985
D, F 36
10x17
Intern 15.00
Verkäufer Daten alle Modelle 19861987
D, F 36
10x17 Intern 15.00
Verkäufer Daten alle Modelle
1987
D, F
36
10x17
Intern 15.00
Verkäufer Daten alle Modelle 03/1988
D, F 32
10x17 Intern 15.00
Verkäufer Daten alle Modelle 01/1989
D, F 30
10x17 Intern 15.00
Verkäufer Daten alle Modelle 10/1989
D, F 28
10x17 Intern 15.00
Verkäufer Daten alle Modelle 02/1990
D, F 34
10x17 Intern 15.00
Verkäufer Daten alle Modelle 02/1992
D, F 52
10x17 Intern 15.00Verkäuferschulung AX

D
24
A4
Intern 18.00
Verkäuferschulung XM
05/1989
D
Mappe
A4
Intern 18.00
Verkäuferschulung ZX
06/1991
D
Mappe
A4
 Intern 18.00